Ruda Śląska - Stowarzyszenie ZDROWE ŻYCIE - alkoholizm - koalkoholizm | mitingi, terapia, kluby - baza adresów
informator.niepije.pl
Baza adresów: alkoholizm - koalkoholizm
zasoby niepije.pl
Janusz Janusz redaktor informatora. Wprowadzanie nowych i aktualizacja istniejących wpisów. Kontakt e-mail Agnieszka redaktor informatora. Wprowadzanie nowych i aktualizacja istniejących wpisów w kategorii Al-Anon. Kontakt e-mail
informator
Strona główna
Ośrodki stacjonarne
Poradnie przeciwalkoholowe
Grupy AA
Grupy Al-Anon
Kluby, Stowarzyszenia
Internet
Serwisy niepije.pl
alkoholizm alkoholik alkoholizm współuzależnienia

Ruda Śląska - Stowarzyszenie ZDROWE ŻYCIE

Szczegóły - dane adresowe i kontaktowe:

- województwo: śląskie
- miasto: 41-700 Ruda Śląska
- ulica/nr: Ballestremów 16
- Telefon: 32 248-03-54
- strona www: http://www.zdrowezycie.sileman.net.pl
- e-mail: zdrowezycie@interia.eu
 

Opis informacyjny:

KLUB JEST CZYNNY:
* poniedziałek od 16.00 do 20.00
* wtorek od 16.00 do 20.00
* środa od 16.00 do 20.00
* czwartek od 16.00 do 20.00
* piątek od 16.00 do 20.00
* ostatnia sobota od 16.00 do 22.00
* niedziele i święta – nieczynny


STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W CZĘŚCI OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, NIE JEST DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJE:

Zapewnienie swoim członkom, osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu,
możliwości uzyskania abstynencji i dojście do pełnej trzeźwości.

Zajęcia samopomocowe i profilaktyczne.

Pomoc członkom i ich rodzinom, a także osobom spoza klubu w trudnych sytuacjach.

Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych:
obozy terapeutyczne, wycieczki, zabawy bezalkoholowe, imprezy okolicznościowe.

Współpraca z innymi ruchami związanymi z problematyką alkoholową.

Lokalne oddziaływanie na rzecz powszechnej trzeźwości.

Spotkania z młodzieżą szkolną.

Pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych dla dzieci z ochronki.

Tworzenie miejsc spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin.


STOWARZYSZENIE DZIAŁA W OPARCIU O SWÓJ STATUT. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
JEST PRACĄ SPOŁECZNĄ.


OFEROWANA POMOC:
Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych; punkt informacyjny;
niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku; niesienie pomocy
i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane
z nadużywaniem alkoholu; współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia; organizowanie imprez kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób,
które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą
w rodzinie. Szkolenia osób, które pragną nieść opiekę uzależnionym od alkoholu i pomagają ofiarom
i sprawcom przemocy w rodzinie. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego trzeźwego stylu życia.

http://zdrowe.rsl.w.interia.pl/

 Zdjęcia dołączone do wpisu:

Ruda Śląska - Stowarzyszenie ZDROWE ŻYCIE

Informacje statystyczne:

data dodania: 2010-01-31
odsłon: 1892

Opiekun informatora
Janusz Janusz Wszelkie propozycje dotyczące nowych i aktualizacji istniejących wpisów proszę kierować do mnie drogą mailową
Wybrane zasoby niepije.pl
alkoholizm koalkoholizm Strona główna niepije.pl
alkoholizm koalkoholizm Strefa Problem - forum
alkoholizm koalkoholizm 12 Kroków - forum
alkoholizm koalkoholizm E-maile zaufania
alkoholizm koalkoholizm Czytelnia niepije.pl
Zamieszczanie wpisów
Wpisy; Grup Wspólnotowych, leczenia refundowanego przez NFZ i inne niekomercyjne, zamieszczane są bezpłatnie. Zamieszczanie innych wpisów ustalamy drogą mailową